Saturday, August 06, 2011

Jika kamu mencari wang & harta bukan aku tempatnya. Jika kamu mencari kedudukan & pangkat, bukan aku tempatnya. Jika kamu mencari kasih & sayang, bukan aku tempatnya. Tetapi jika kamu mencari teman untuk sama-sama mengenal Yang Esa, biar aku mencari kamu.

No comments: